หลักในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

219 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม

ทำไมเจ้าของแบรนด์ ต้องคัดสรร คัดเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ส่วนใหญ่โรงงานผลิตอาหารเสริม มักมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ และมีการวางระบบการผลิตอาหารเสริมอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การวิจัยผลิตภัณฑ์ การสรรหาวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ รวมถึงการตลาด ดังนั้นถ้าเราอยากสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการวิจัย และพัฒนาร่วมกับโรงงานรับผลิตอาหารเสริม ก่อนอื่นจำเป็นต้องพิจารณา เลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมให้ดีเสียก่อน เพราะความพร้อมของแต่ละโรงงานอาหารเสริมมีไม่เท่ากัน ดังนั้นควรเลือกโรงงานรับผลิตอาหารเสริมอย่างรอบคอบที่สุด

หลักในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมสูตรที่เชื่อถือได้ และได้มาตรฐานที่ดี ตามหลักการควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่ากันในทุกล็อต ซึ่งผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และขายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณประสบความสำเร็จ ในการสร้างแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นโรงงานที่รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองอย่างน้อยต้องได้รับการรับรอง Goods Manufacturing Practices (GMP) หรือ Good laboratory practice (GLP) ของหน่วยการผลิตระดับสากล จึงจะดูน่าเชื่อถือ

ซึ่งถ้าโรงงานผลิตอาหารเสริมทำได้ตามเงื่อนไขในข้างต้น ก็จะมีมาตรฐานที่ดีในการผลิตอาหารเสริม และควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน สามารถผลิตสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาจต้องดูวิสัยทัศน์ของบริษัทประกอบกันด้วย เพราะถ้าเป็นโรงงาน รับผลิตอาหารเสริมที่มีความพยายาม มุ่งมั่น และการบริการที่มีคุณภาพจริง ๆ จะเต็มใจให้บริการลูกค้าแบบสุด ๆ ยินดีปรับปรุงข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และไม่ปิดบังข้อมูล ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง และบรรจุภัณฑ์น่าใช้

ดังนั้น โรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ แนวโน้มของตลาดได้ จึงมักได้เปรียบในเรื่องการผลิต และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้การหาโรงงานรับผลิตอาหารเสริม รับผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป เพราะถ้าได้โรงงานผลิตอาหารเสริมที่เป็นมืออาชีพจริง ๆ จะสามารถอธิบายรายละเอียด และตอบคำถามของคุณได้ทุกข้อ ที่สำคัญสามารถผลิตสินค้า ได้ในราคาที่ยุติธรรม โดยไม่ลดทอนคุณภาพของสินค้าอีกด้วย

คุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาของโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีความพร้อม และคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งมีหลากหลายโรงงานอาหารเสริมมาก ๆ ในประเทศไทย ซึ่งสามารถติดต่อผู้ผลิต ให้คิดสูตร สร้างแบรนด์ นำเสนอ กําหนดราคา ผลิตสินค้า และทำข้อตกลงร่วมกัน ก็เป็นอันเสร็จ เพียงแค่นี้ก็ได้โรงงานดี ๆ ในการผลิตสินค้าให้คุณได้แล้ว


7 หลักเกณฑ์ ในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดี มีมาตรฐาน

 1. เลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีช่องทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
  การเริ่มมองหาโรงงานรับผลิตอาหารเสริม เป็นอีกหนึ่งความพยายาม ในฐานะผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะปัจจุบันสามารถ ตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารเสริมออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งถ้าบริษัทรับผลิตอาหารเสริมไหน มีการนำเสนอทางออนไลน์ที่ครอบคลุม ก็จะสามารถดึงดูดใจคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำบริการ การแนะนำบริษัทว่าผลิตอะไร ความเป็นมาอย่างไร การให้บริการ ขั้นตอนการ สร้างแบรนด์ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนช่องทางการติดต่อ ถ้ามีครบดังที่กล่าวมา ถือว่าน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้ว
   
 2. ตรวจสอบใบอนุญาต และการรับรองมาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารเสริม
  ควรมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงานผลิตอาหารเสริม ต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ในการรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ออกให้ โดยหนังสือรับรองดังกล่าว เรียกว่า เครื่องหมาย DBD Verified ที่จะออกให้ผู้ประกอบการ ที่มีความน่าเชื่อถือในด้านมาตรฐาน และคุณภาพการประกอบธุรกิจ ส่วนมาตรฐานการผลิตอาหารเสริมที่จำเป็นต้องมีอันดับหนึ่ง นั่นก็คือ Good Manufacturing Practices (GMP) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตที่ดี นอกจากนี้อาจมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับโรงงานรับผลิตอาหารเสริมนั้นว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง

 3. เลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างดีเยี่ยม
  หากสอบถามโรงงานผลิตอาหารเสริม เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ ของการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขั้นตอนการทดสอบวัตถุดิบ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป โรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่เชื่อถือได้ มักจะให้ข้อมูลโดยละเอียด เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะการรับผลิตอาหารเสริมของแบรนด์ใดก็ตาม ดังนั้นการทุกล็อตผลิต จะต้องมีการออกเอกสารรับรองคุณภาพ หรือ COA (Certificate Of Analysis) เพื่อการันตีสินค้าที่ทำการผลิต ว่าผ่านตามข้อกำหนด และมาตรฐานในทุกหัวข้อ

 4. เลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ กับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
  บางครั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการของโรงงานผลิตอาหารเสริม อาจมีความน่าเชื่อถือไม่มากพอ ดังนั้นการแจ้งโรงงานผลิตอาหารเสริมให้ส่งตัวอย่างทดสอบ ไปยังห้องปฏิบัติการอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ก็จะทำให้การตรวจสอบปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น โดยปราศจากความลำเอียง ดังนั้นถ้าผลการทดสอบตรงกัน หรือใกล้เคียงกัน ก็จะได้หลักฐานการทดสอบ เพื่อใช้ในการระบุส่วนผสมในฉลากของบรรจุภัณฑ์ได้

 5. เลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
  เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานผลิตอาหารเสริม มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตาม ล็อตการผลิตที่มีปัญหา ข้อมูลส่วนผสมต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทาง ไปยังผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ นี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการระบุบนเอกสาร และบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ติดตามผลิตภัณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ และเรียกคืนสินค้า หากมีการร้องเรียนที่ร้ายแรง ดังนั้นโรงงานที่รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองให้กับผู้ประกอบการหลาย ๆ ราย ต้องมีการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนนี้ไว้แล้ว

 6. เลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีประสบการณ์ และชื่อเสียง
  สำหรับการประเมินประสบการณ์ และชื่อเสียงของโรงงานที่รับผลิตอาหารเสริมในอุตสาหกรรม อาจต้องขอข้อมูลอ้างอิง หรือกรณีศึกษาจากลูกค้ารายก่อนหน้า ตรวจสอบประวัติคําเตือน หรือการเรียกคืนของ FDA ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ว่าเคยมีประวัติในด้านดี และด้านเสีย มากน้อยเพียงใด หากมีการสร้างแบรนด์ให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก แต่มีการร้องเรียนจำนวนมาก ก็ต้องคิดให้ดีว่า มีประสบการณ์แต่ชื่อเสียงไม่ดี ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ ถ้ามีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น อาจลองให้โอกาส ในการผลิตสินค้าร่วมกัน
 7. เลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีข้อตกลงร่วมกันในด้านต่าง ๆ
  หากคุณวางแผนที่จะขายผลิตภัณฑ์ในตลาดภายในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม โรงงานผลิตอาหารเสริมที่คุณเลือกจะต้องได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ เช่น FDA ของประเทศไทย, USFDA ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างแบรนด์ให้มีประสิทธิผล ต้องมีการสื่อสารที่ดี ระหว่างผู้ผลิตอาหารเสริมที่ต้องแจ้งคุณอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดราคา, ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ), กฎระเบียบการนําเข้า / ส่งออก, ทรัพย์สินทางปัญญา, สัญญาข้อตกลง และสามารถเยี่ยมชมโรงงานรับผลิตอาหารเสริมได้

 

The Naturalist โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และโรงงานผลิตครีมชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คอยให้คำปรึกษาด้านการผลิต และส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางออแกนิคที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ อย่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบผง ผงมะพร้าว หรือผง mct ทำเครื่องสำอาง และอาหารเสริม 
The Naturalist โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และโรงงานผลิตครีมที่ได้มาตรฐาน ยินดีให้บริการรับผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเอง รับผลิตเครื่องสำอางออแกนิค รับผลิตอาหารเสริมที่ครบวงจรที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณในการสร้างแบรนด์อาหารเสริม และเครื่องสำอาง เพื่อให้คุณสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีทีมให้แนวทาง ดูแลการผลิตเครื่องสำอาง และผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร One Stop Service ครอบคลุมทุกขั้นตอน พร้อมวางจำหน่ายสินค้าได้อย่างไร้กังวลเกี่ยวกับเรื่องการผลิต เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาด สู่เป้าหมายความสำเร็จ


 
บริการรับผลิตอาหารเสริม รับผลิตเครื่องสำอาง และให้คำแนะนำในการสร้างแบรนด์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โทร. 02-334-0784
ที่ปรึกษาสร้างแบรนด์ โทร. 081-638-0909, 061-641-1500
อีเมล : thenaturalist.co.th@gmail.com

     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้